Zwartbont | Design to serve personal identity
14468
home,page,page-id-14468,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Zwartbont/vormgeversgroep, [opgericht in 1994 door Luc Reefman bno] is een bureau met multidisciplinaire creatieve werkzaamheden waarin tevens alle voorkomende (productie) processen worden begeleid.

Al schetsend komen we tot een conceptuele en planmatige aanpak die in overeenstemming moet zijn met de opdrachtgever zodat we antwoord kunnen geven in een marktsegment dat daarom vraagt.

Voor specifieke opdrachten / projecten wordt, daar waar nodig, een team van specialisten samengesteld. Betrokkenheid is essentieel voor een gestructureerde samenwerking waarbij de communicatielijnen kort blijven om zodoende de efficiëntie van de projecten te optimaliseren.

Uitgangspunt van Zwartbont is het streven naar de creatie van ‘vormentalen’ die een unieke Corporate Identity oplevert voor onze opdrachtgevers, de nauwe samenwerking resulteert in inhoudelijke, strategische en krachtige communicatie uitingen.

Uitingen die door verschillende doelgroepen ‘gelezen’ worden in een voortdurend veranderende markt waar resultaat telt.

De doelstelling van Zwartbont is de herkenbaarheid en de positionering van onze opdrachtgevers, de gevoerde merken, de diversiteit aan producten en de aangeboden diensten te versterken.

Deze inzet vertaalt zich in een succesvolle, inhoudelijke, beeldende, kleurrijke en illustratieve vormgeving die kenmerkend zijn voor het ontwerp werk van Zwartbont.

Zwartbont / designers group, [founded in 1994 by Luc Reefman bno] is an agency with multidisciplinary creative work, in which also all occurring (production) processes are supervised.

As we come to outlining a conceptual and systematic approach which should be consistent with the client so that we can give an answer in a market segment which ask for it.

For specific tasks / projects, where necessary, we assemble a team of specialists.

Commitment is essential for a structured cooperation while the communication lines remain short in order to optimize the efficiency of the projects.

Starting point of Zwartbont is to strive for the creation of “form language” that delivers a unique corporate identity for our clients, close collaboration will result in substantive, strategic and powerful communications.

Statements that can be “read” by various target groups in an ever-changing market where results count.

The  objective of Zwartbont is the recognition and positioning of our clients, the brands, the diversity of products and to strengthen the services offered.

This commitment translates into a successful, content, visual, colorful and illustrative design which is characteristic for the design work of Zwartbont.